Jak se k nám dostanete...

Velitel 4. přední hlídky RR Oldřichovice:

Daniel Kaleta, tel. 739 524 851, danielkaleta@seznam.cz

Zástupce velitele:

Roman Motyka, tel. 605 137 862  romanmotyka@seznam.cz

Adresa místa, kde se scházíme:

Apoštolská církev Oldřichovice 

Oldřichovice 863

739 61 Třinec

Číslo účtu. 1341542005/2700 UniCredit bank