Co jsme zač... 

Royal Rangers Oldřichovice je spolek zabývající se nejen volnočasovými aktivitami dětí, dorostu a mládeže. Již třicet let pořádáme pro děti pravidelné schůzky, víkendovky, chaty, zážitkové výlety a tábory s důrazem na ochranu přírody. Jde nám především o zdravý vývoj dětí a to po fyzické, duševní a duchovní stránce. Patříme k Royal Rangers ČR jako nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží. U nás v Oldřichovicích aktuálně pracujeme ve dvou věkových kategoriích a to děti 6 až 12 let a starší 12 až 15 let - ti si říkají Breakout. Scházíme se každý pátek v 17:30 a to v "Církvi pod horami", které tímto děkujeme za podporu.